values of an irizar

Vi vill att dina kunderska bli mer bekväm

 

Underlätta tillgängligheten och rörligheten för personer

Passagerartillgänglighet och rymlighet har blivit en viktig fråga ibussdesign, och har de senaste åren haft stor betydelse. Introduktioner och innovationer inom detta område har utvecklat maximal komfort och tillgänglighet för passagerarna.

Plattform för framdörren

Den handikapps anpassade plattform som utvecklats för den främredörren till Irizar i6 gör det möjligt för personer med nedsatt rörlighet attkomma in i bussen genom samma dörr som övriga passagerare och påså sätt förhindra diskriminering. Föraren behöver inte lämna sin positionför att kunna släppa in passagerarna.

Lösningen innehåller en bredare dörr och slätt golv för förbättradstyrbarhet med rullstol. Det är också möjligt att använda en guide stolsom är kompatibel med plattformen.

Vertikal plattform på bakaxeln

Detta alternativ ger möjlighet att installera en vertikal plattform påbakaxeln, vilket gör att bagageutrymmet kan optimeras.

Plattform på Irizar i4

Denna plattformslösning installeras endast på Irizar i4 modellen, somanvänds inom transportsektorn, och ärlämplig för intensiv användning,vilket ger optimal tillgänglighet.

Plattform i centrala bagageutrymmet

Detta är nästa generations lift för personer med nedsatt rörlighet somligger i det centrala bagageutrymmet. Det inkluderar en övre dörr somerbjuder exklusiv tillgång för personer med nedsatt rörlighet.

Alternativ för rullstolsplatsen

  • En snabbkopplingsmekanism som betyder att platser kanavlägsnas och installeras snabbt och enkelt, vilket skapar detutrymme som är nödvändigt för en rullstol.
  • NMI Maxikapacitetsförankrings system, så att inga platser behövertas bort. Denna mekanism innebär att man tar bort dynorna från ettpar platser och skjuter ihop stolarna längs skenor för att skapa detnödvändiga utrymmet för en rullstol.
  • Tip-up mekanism med glidande ben som skapar plats för en rullstolutan att behöva ta bort någotfrån bussen.

Alla dessa lösningar har gjorts i samarbete med de mestavancerade företagen med lösningar för personer med nedsattrörlighet. Lösningarna uppfyller de mest krävandesäkerhetsparametrarna , inklusive regel 66.01.